فایل ورد (word) اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود سلامت روان و سبک زندگي سالم دانش آموزان ابتدايي شهر اروميه در سال تحصيلي 97-96

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود سلامت روان و سبک زندگي سالم دانش آموزان ابتدايي شهر اروميه در سال تحصيلي 97-96 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود سلامت روان و سبک زندگي سالم دانش آموزان ابتدايي شهر اروميه در سال تحصيلي 97-96  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود سلامت روان و سبک زندگي سالم دانش آموزان ابتدايي شهر اروميه در سال تحصيلي 97-96،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود سلامت روان و سبک زندگي سالم دانش آموزان ابتدايي شهر اروميه در سال تحصيلي 97-96 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي رويکردهاي نوين آموزشي و پژوهشي در تعليم و تربيت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و سبک زندگی سالم دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 97- 96 بود. نمونه تحقیق شامل 50 نفر از دانش آموزان بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه ( هر گروه 25 نفر) تقسیم شدند. قبل از مداخله متغیر مستقل یعنی آموزش مهارت های زندگی از گروه آزمایش و کنترل با استفاده از ابزار سلامت روان کلدبرگ GHQ25 و آزمون سبک زندگی LSQ پیش آزمون گرفته شد.پس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه دو ساعته (هفته ای 2 بار) آموزش مهارت های زندگی را دریافت نمودند. نتایج حاصل از یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در سطح P<0/01 معنا دار است. این مطلب بیانگر این است که آموزش مهارت های زندگی منجر به افزایش سلامت روان دانش آموزان شده است.

لینک کمکی