فایل ورد (word) ارزيابي تاثير مکانيزم هاي بروني حاکميت شرکتي بر سطح نگه داشت وجه نقد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي تاثير مکانيزم هاي بروني حاکميت شرکتي بر سطح نگه داشت وجه نقد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي تاثير مکانيزم هاي بروني حاکميت شرکتي بر سطح نگه داشت وجه نقد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي تاثير مکانيزم هاي بروني حاکميت شرکتي بر سطح نگه داشت وجه نقد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي تاثير مکانيزم هاي بروني حاکميت شرکتي بر سطح نگه داشت وجه نقد :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین مکانیزم های برونی حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسیده است. بدین منظور سطح نگه داشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته، تعهد به حاکمیت شرکتی، اعتماد محیطی و شفافیت گزارش گری مالی به عنوان ابعاد بیرونی حاکمیت شرکتی و نهایتا سیاست تقسیم سود، ساختار مالی، سود آوری و اندازه شرکت به عنوان ویژگی های سطح شرکت، مد نظر قرار گرفته اند. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی بوده و برای تعیین روابط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. داده های عملکردی 96 شرکتبورسی طی سال های 1390 الی 1394 مورد پردازش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین حاکمیت شرکتی در ابعاد بیرونی تعهد یا پای بندی شرکت به مقررات حاکمیت شرکتی، شفافیت گزارش گری مالی و اعتماد محیطی با سطح نگه داشت وجه نقد در شرکت های منتخب بورسی رابطه معکوس وجود داشته است.

لینک کمکی