فایل ورد (word) ارزيابي رابطه بين اقلام تعهدي و نوسان پذيري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شيوه اي براي سرمايه گذاري مبتني بر واقعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي رابطه بين اقلام تعهدي و نوسان پذيري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شيوه اي براي سرمايه گذاري مبتني بر واقعيت دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي رابطه بين اقلام تعهدي و نوسان پذيري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شيوه اي براي سرمايه گذاري مبتني بر واقعيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي رابطه بين اقلام تعهدي و نوسان پذيري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شيوه اي براي سرمايه گذاري مبتني بر واقعيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي رابطه بين اقلام تعهدي و نوسان پذيري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شيوه اي براي سرمايه گذاري مبتني بر واقعيت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف فایل ورد (word) ارزيابي رابطه بين اقلام تعهدي و نوسان پذيري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شيوه اي براي سرمايه گذاري مبتني بر واقعيت، به انجام رسیده است. از بین شرکت های بورسی 111 شرکت به روش تصادفی ساده انتخاب و در بازه زمانی 5 ساله تا انتهای 1394/12/29 مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از ارزیابی پیش فرض ها و برآورد سطح اقلام تعهدی مبتنی بر باقی مانده تغییرات مورد انتظار سرمایه در گردش، با استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت رابطه بین متغیرها بررسی گردیده است. نتایج آزمون تمایز والد حاکی از این بود که بحرانی بودن وضعیت مالی شرکت ها مبتنی بر سنجه آلتمن، این ارتباط منفی را تشدید کرده است. تحلیل های بعدی نشان داد که شرکت هایی که از چرخه عملیاتیطولانی تری دارند، از نوسانات مورد انتظار در صنعت تاثیر منفی تری می گیرند. در تناظر با چهارمین فرضیه، نتایج تحقیق نشان داد که بخش دارایی های اقلام تعهدی سرمایه در گردش حساسیت بیشتری به رابطه منفی بین نوسان پذیری و سرمایه گذاری در اقلام تعهدی سرمایه در گردش داشته است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که می توان از باقی مانده های رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش جهت پیش بینی مدیریت سود بهره گرفت.

لینک کمکی