فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين جانبداري درگزارشگري مالي وکيفيت حسابرسي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين جانبداري درگزارشگري مالي وکيفيت حسابرسي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين جانبداري درگزارشگري مالي وکيفيت حسابرسي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين جانبداري درگزارشگري مالي وکيفيت حسابرسي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين جانبداري درگزارشگري مالي وکيفيت حسابرسي درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جانبداری در گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی می باشد . بدین منظوررابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و جانبداری در گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراقبهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون فرضیات پژوهش پس از جمع آوری و غربال اولیه داده ها بالغ بر 105 شرکت -سال در دوره زمانی 6 ساله 1389 - 1394 بررسی شد. به منظور محاسبه و طبقه بندی متغیرهای پژوهش از نرم افزارExcel استفاده شده است سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار SPSS به آزمونفرضیات پژوهش پرداخته ایم. برای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدیگری حسابرس و اندازه موسسهحسابرسی و تخصص حسابرس استفاده شده است.به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دوره تصدیحسابرس و جانبداری در گزارش گری مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین اندازه حسابرس و جانبداری درگزارش گری مالی رابطه منفی معنادار و بین تخصص حسابرس و جانبداری در گزارش گری مالی رابطه معناداریمشاهده نشد.

لینک کمکی