فایل ورد (word) بررسي تاثير جذابيت ظاهري کارکنان بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانک سرمايه استان البرز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير جذابيت ظاهري کارکنان بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانک سرمايه استان البرز) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير جذابيت ظاهري کارکنان بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانک سرمايه استان البرز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير جذابيت ظاهري کارکنان بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانک سرمايه استان البرز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير جذابيت ظاهري کارکنان بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانک سرمايه استان البرز) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در دنیای بانکداری امروزی ایجاد وفاداری در مشتریان یکی از عوامل حیاتی در بازار رقابتی می باشد. بنابراین توجه به عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری وفاداری برای بانکداران از اهمیت فراوانی برخوردار است. موضوع این پژوهش فایل ورد (word) بررسي تاثير جذابيت ظاهري کارکنان بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانک سرمايه استان البرز) می با شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها، تو صیفی و ازنوع پیمای شی ا ست. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ،از پر سشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج تایی استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش ،کلیه مشتریان شعب بانک سرمایه استان البرز بوده وروش نمونه گیری تصادفی سادهدردسترس که تعداد 384 نفر ازمشتریان راشامل شده است.قلمرو زمانی پژوهش از اسفند 1395 تا اسفند 1396 ودر شعب بانک سرمایه استان البرز بوده است. نتایج بد ست آمده از یافته های پژوهش ن شان می دهد که ویژگی های رفتاری کارکنان، ویژگی ظاهری کارکنان و رفتار مشتریان بر جذابیت ظاهری بانک سرمایه تاثیر مثبت ومعنادار می گذارد و جذابیت ظاهری بر شکل گیری وفاداری در مشتریان تاثیر می گذارد که این وفاداری، موجب وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری در مشتریان می شود. همچنین جذابیت ظاهری به واسطه رفتار مشتریان، بیشترین تاثیر را بروفاداری مشتریان دارد.

لینک کمکی