فایل ورد (word) بررسي رابطه بين برنامه درسي پنهان با انگيزش پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ارتش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين برنامه درسي پنهان با انگيزش پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ارتش دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين برنامه درسي پنهان با انگيزش پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ارتش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين برنامه درسي پنهان با انگيزش پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ارتش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين برنامه درسي پنهان با انگيزش پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ارتش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه کارشناسان تعلیم و تربیت اتفاق نظر دارند که برنامه درسی پنهان نه تنها باید یکی از اهداف تعلیم و تربیت باشد، بلکه باید در هر مقطعی بخش لاینفک آموزش باشد، این مطالعه به منظور فایل ورد (word) بررسي رابطه بين برنامه درسي پنهان با انگيزش پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ارتش بود و به روش کمی و از نوع همبستگی بود. مشارکت کنندگان شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بودند، نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انجام گرفت. ابزار گردآروی این مطالعه شامل پرسشنامه برنامه درسی پنهان امینی (1390)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و از آزمون همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد، یافته ها نشان داد بین برنامه درسی پنهان با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار در سطح p<0/01 و r=0/63 وجود دارد. نتایج استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که مولفه های برنامه درسی پنهان (تفکر نقادانه، فضای کالبدی، تعاملات، روش ارزشیابی، روش تدریس) قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی می باشد. با توجه به نتایج این مطالعه از آنجایی که برنامه درسی پنهان و مولفه های آن بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر مثبت می گذارد، باید سبک های آموزش اساتید به گونه ای طراحی شود که برنامه درسی پنهان را که باعث بهبود انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان می شود را تقویت کند.

لینک کمکی