فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان بيمارستان رسول اکرم (ص) شهر آبدانان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان بيمارستان رسول اکرم (ص) شهر آبدانان) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان بيمارستان رسول اکرم (ص) شهر آبدانان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان بيمارستان رسول اکرم (ص) شهر آبدانان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان بيمارستان رسول اکرم (ص) شهر آبدانان) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان رسولاکرم (ص) شهر آبدانان) می باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنانبیمارستان رسول اکرم (ص) شهر آبدانان در سال 1394 می باشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق الف-پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996)، ب-پرسشنامه هوش هیجانی شات (1998) می باشد. برای سنجش روابط علی بین متغیرها آزمون کلموگروف اسمیرنوف، از روش مدلیابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار AMOS استفاده شده است.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که بین مولفه تنظیم هیجان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.همچنین بین مولفه ارزیابی از هیجان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. علاوه بر این بین مولفه بهره برداریاز هیجان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. میتوان نتیجه گرفت امروزه اهمیت نقش هیجان ها در زندگیفردی و اجتماعی و عدم امکان تفکیک منطق و احساس سبب شده است که تسلط داشتن بر مهارت های عاطفی هوش هیجانیدر سر لوحه مهارت های لازم انسانی قرار گیرد. همچنین که رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن رابه صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند.

لینک کمکی