فایل ورد (word) بررسي نقش رسانه هاي بازاريابي اجتماعي بر جذب سرمايه مشتري (بانک تجارت تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي نقش رسانه هاي بازاريابي اجتماعي بر جذب سرمايه مشتري (بانک تجارت تهران) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي نقش رسانه هاي بازاريابي اجتماعي بر جذب سرمايه مشتري (بانک تجارت تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي نقش رسانه هاي بازاريابي اجتماعي بر جذب سرمايه مشتري (بانک تجارت تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي نقش رسانه هاي بازاريابي اجتماعي بر جذب سرمايه مشتري (بانک تجارت تهران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی در سپرده گذاری مشتریان بانک تجارت در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به شیوه میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته جامعه آماری تحقیق مشتریان بانک تجارت در شهر تهران اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، که تعداد نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بوددر بررسی تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپرده گذاری در بانک تجارت، از رگرسیون لجستیک بهره گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیرهای سن، متوسط درآمد ، تعداد اعضای خانواده، فعالیتبازاریابی، مناسب بودن رسانه، ارزش برند و ارتباطات سهام وارد معادله شد. ضریب منفی متغیرهای سن، میزان درآمد، میزان مناسب بودن رسانه و میزان ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان میدهد که با افزایش میزان سن، میزان درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام میزان سپرده گذاری کاهش می یابد.

لینک کمکی