فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه انساني با کارآفرين سازمان (مطالعه موردي در کارکنان ستادي آموزش و پرورش غرب مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه انساني با کارآفرين سازمان (مطالعه موردي در کارکنان ستادي آموزش و پرورش غرب مازندران) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه انساني با کارآفرين سازمان (مطالعه موردي در کارکنان ستادي آموزش و پرورش غرب مازندران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه انساني با کارآفرين سازمان (مطالعه موردي در کارکنان ستادي آموزش و پرورش غرب مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه انساني با کارآفرين سازمان (مطالعه موردي در کارکنان ستادي آموزش و پرورش غرب مازندران) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه انسانی باکارآفرین سازمانی کارکنان ستادی آموزش و پرورش غرب مازندران انجام یافته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ستادی آموزش و پروش غرب مازندران بوده که از میان 32 نفر جامعه آماری 175 نفر براساس کریسی و مورگان به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرمایه انسانی بونتین و کارآفرینی سازمانی رادینز 1997 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین سرمایه انسانی با کارآفرین سازمانی در جامعه مورد، بررسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. لذا می توان گفت با افزایش سرمایه انسانی کارآفرین سازمانی هم ارتقاء می یابد.

لینک کمکی