فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي با کارآفرين سازماني (مطالعه مورد درکارکنان منابع طبيعي استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي با کارآفرين سازماني (مطالعه مورد درکارکنان منابع طبيعي استان مازندران) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي با کارآفرين سازماني (مطالعه مورد درکارکنان منابع طبيعي استان مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي با کارآفرين سازماني (مطالعه مورد درکارکنان منابع طبيعي استان مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي رابطه بين سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي با کارآفرين سازماني (مطالعه مورد درکارکنان منابع طبيعي استان مازندران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره منابع طبیعی استان مازندران انجام یافتهاست. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و به روش پژوهشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارهمنابع طبیعی غرب استان مازندران بودند که از میان 320 نفر جامعه آماری، 175 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و برای جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرمایه ساختار و رابطه ای بونتیس و کارآفرینی سازمانی رابنز (1997) استفاده گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که بین مولفهی سرمایه فکری (سرمایه انسانی – ساختاری و ارتباطی) با کارآفرینی سازمانی در جامعه مورد بررسی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و میتوان گفت که با افزایش سرمایه ساختار و رابطه ای و کارآفرینی سازمانی هم ارتقاء می یابد.

لینک کمکی