فایل ورد (word) شناسايي عوامل موثر بر فرصت هاي کارآفريني در شرکت هاي خصوصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) شناسايي عوامل موثر بر فرصت هاي کارآفريني در شرکت هاي خصوصي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي عوامل موثر بر فرصت هاي کارآفريني در شرکت هاي خصوصي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي عوامل موثر بر فرصت هاي کارآفريني در شرکت هاي خصوصي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي عوامل موثر بر فرصت هاي کارآفريني در شرکت هاي خصوصي :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر عوامل مختلف (فردی و محیطی) بر فرصت های کارآفرینی در شرکت های خصوصی غرب استانمازندران است تا از این طریق بستر کارآفرین سازمانی رادر سازمان مورد شناسایی قرار دهد . روش تحقیق از نظر نوع تحقیق ، توصیفیکاربردی بوده و جامعه آماری آن کلیه مدیران شرکت های خصوصی غرب استان مازندران است که با استفاده از جدول مورگان محاسبه وبصورت تصادفی انتخاب گردید. جهت بررسی تاثیر از آزمون دوجمله ای و آزمون میانگین استفاده شد. خلاصه نتایج تحقیق عبارت است از: عوامل فردی در شرکت های خصوصی بر فرصت های کارآفرینی سازمانی تاثیر داشته است. عوامل محیطی در شرکت های خصوصیبر فرصت های کارآفرینی سازمانی تاثیر داشته است . براساس نتایج حاصل از تحقیق می توان بیان داشت که کارآفرینی به عنوان موتوررشد اقتصادی هر جوامعی محسوب می شود که از فرآیند تشخیص فرصت آغاز می شود و پس از ارزیابی به صورت بهینه مورد استفاده وبهره برداری قرار می گیرد، در همین راستا عوامل فردی و محیطی نیز به عنوان عامل موثر در کارآفرینی هر روز بیش تر به عنوان عاملکلیدی در فعالیت های کارآفرینی نمایان می شود. و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارایه شده است.

لینک کمکی