فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني در ورزش استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني در ورزش استان مازندران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني در ورزش استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني در ورزش استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني در ورزش استان مازندران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزشی استان مازندران است. جامعهآماری تحقیق را اساتید مدیریت ورزشی، مدیران، کارشناسان ورزشی استان مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنها 500 نفر می باشند، که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 217 شد که از این تعداد 7 نفر با محقق همکاری نکردند و نمونه اماری به 210 نفر تقلیل یافت. ابزار جمع آوری داده ها که شامل پرسش نامه موانع کارآفرینی در سال 1390 توسط یداللهی فارسی ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 63 سوال 5 گزینه ای با طیف لیکرت (کاملا موافقم نمره 5 تا کاملا مخالفم نمره 1 می باشد که موانع کارآفرینی در ورزش را در 3 بعد رفتاری، ساختاری و محیطی می سنجد که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمده، تشریح گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد کنترل، حس استقلال طلبی، ارزش های فردی و سوابق شغلی و فردی به عنوان مانع رفتاری در کار آفرینی محسوب نمی شود. اما نیاز به توفیق، خطر پذیری، موانع انگیزشی و خلاقیت به عنوان موانع رفتاری کارآفرینی ورزشی در استان مازندران می باشند. همچنین موانع فناوری، قوانین و مقررات و آموزشی به عنوان موانع ساختاری کارآفرینی در استان مازندران می باشند و عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی- قانونی، فنی و فراملی به عنوان موانع محیطی کار آفرینی در استان مازندران می باشند.

لینک کمکی