فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني زنان در ورزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني زنان در ورزش دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني زنان در ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني زنان در ورزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي موانع کارآفريني زنان در ورزش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه کارآفرینی زنان یکی از ابعاد کارآفرینی شناخته شده است که در آن زنان در نوآوری کسب وکار درگیر می شوند اهمیتکارآفرینی زنان در ورزش در این مهم است که علاوه بر اشتغال زایی در بخش ورزش، به مشارکت بیشتر آنها در ورزش و در نتیجه رسیدنبه اهداف توسعه ورزش منجر می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع محیطی و فردی زنان کارآفرین در ورزش است ابزار گردآوریداده ها پرسشنامه ای با اقتباس از مدل احسانی و مندعلی زاده ( 1392 ) است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت همچنین برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر با 876 /. بدست آمد. جامعه ی آماری شامل استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران و زنان کارآفرین حوز ورزش (بخش خدمات؛ باشگاهی) به تعداد 2800 نفر بود، تعداد 338 پرسشنامه در بین نمونه ی آماری از طریق جدول گرجس و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد. یافته های تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل عاملی از طریق نرم افزار LISREL بررسی شد. یافته ها نشان دادند مهمترین موانع فردی برای کارآفرینی زنان، فقدان استقلال مالی، فقدان تجربه و میزان اعتماد به نفس کمتر در مقایسه با مردان در سرمایه گذاری و مهمترین موانع محیطی، فقدان دسترسی به منابع بود. لذا این تحقیق حمایت از توسعه کارآفرینی در زنان را مورد توجه قرار میدهد که پیامد آن ارتقای کیفیت زندگی زنان و سلامتی و توسعه ورزش در بخش زنان خواهد بود.

لینک کمکی