فایل ورد (word) مقايسه مدارس و دانشگاه کارافرين با مدارس و دانشگاه هاي 2 آموزشي در ايجاد تفکر خلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه مدارس و دانشگاه کارافرين با مدارس و دانشگاه هاي 2 آموزشي در ايجاد تفکر خلاق دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه مدارس و دانشگاه کارافرين با مدارس و دانشگاه هاي 2 آموزشي در ايجاد تفکر خلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه مدارس و دانشگاه کارافرين با مدارس و دانشگاه هاي 2 آموزشي در ايجاد تفکر خلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه مدارس و دانشگاه کارافرين با مدارس و دانشگاه هاي 2 آموزشي در ايجاد تفکر خلاق :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: ورود به عرصه های علمی نیاز به خلق ایده های جدید دارد و سیستم آموزشی با رویکرد کارافرینانه میتوانند نگاه خلاقانه-ای به دنیای امروز داشته باشند، هدف اصلی پژوهش، مقایسه مدارس و دانشگاه کارافرین با مدارس و دانشگاه های آموزشی در ایجاد تفکر خلاق است.مواد و روش ها: روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسهای بوده. جامعه آماری در این پژوهش شامل در دوگروه دانش آموزان و دانشجویانی که آموزش کارافرینی دریافت کردند و گروهی که این آموزش را دریافت نکردند در استان مازندران بودند که از این میان تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون تفکر خلاق تورنس فرم (B) (تصویری) که روایی و پایایی آن تایید شده است، بوده. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون تیمستقل) استفاده شده.یافته ها: یافته ها نشان داد دانش آموزان و دانشجویانی که از آموزشهای کارافرینی برخوردار بودند در مقایسه با دانش آموزان و دانشجویانی که از این آموزش برخوردار نبودند عملکرد خلاقانه بهتری داشتند و همچنین چهار مقیاس ابتکار ، بسط ، سیالی و انعطاف پذیری در این افراد بیشتر از دانش آموزان و دانشجویانی بوده که از آموزش های کارافرینانه برخوردار نبودند.استنتاج: نتایج نهایی نشان داد استفاده از آموزش های کارافرینانه در سیستم آموزشی در درک بهتر مسایل و یافتن راه حل های خلاقانه و رسیدن به تفکر خلاق موثر است.

لینک کمکی