فایل ورد (word) ميزان سنجش رفتار سياسي کارکنان با منابع قدرت مديران (با رويکرد مينتزبرگ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) ميزان سنجش رفتار سياسي کارکنان با منابع قدرت مديران (با رويکرد مينتزبرگ) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ميزان سنجش رفتار سياسي کارکنان با منابع قدرت مديران (با رويکرد مينتزبرگ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ميزان سنجش رفتار سياسي کارکنان با منابع قدرت مديران (با رويکرد مينتزبرگ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ميزان سنجش رفتار سياسي کارکنان با منابع قدرت مديران (با رويکرد مينتزبرگ) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

رفتارسیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که انجام آن ها در سازمان ضرورت ندارد. اما در امر توزیع پاداش وتخصیص منابع سازمانی اعمال نفوذ می کند افراد با استفاده از رفتار سیاسی، سعی در به دست آوردن و استفاده از قدرت در سازمان را دارند .نزاع بر سر قدرت، بحث رفتارهای سیاسی در سازمان را پدید می آورد.هدف پزوهش،کاربردی واز نظر نحوه گردآوری داده ها ازدو پرسشنامه استاندارد علمی منابع قدرت وپرسشنامه رفتار سیاسی استفاده شده است. پرسشنامه منابع قدرت 20 سوالی، 5منبع قدرت هنری مبتیرزگ که شامل شامل قدرت کنترل نوعی، 2دراختیار داشتن نوعی مهارت فنی، 3. دارا بودن نوعی دانش، 4.دارا بودن امتیاز یاحقوق ویژه قانونی، 5.قدرت دسترسی به کسانی که قدرت آنها بر مبانی چهار گانه پیشین استواراست رادر قالب طف لیکرت مورد سنجش قرار می دهد یافته ها به دو روش آماری توصیفی واستباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون شفه و S.D.1 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج حاکی ازآن است که 5 منبع قدرت مدیران، بارفتار سیاسی کارکنان رابطه معنادار در سطح اطمینان 95 درصد داشته است. و با استفاده ازآزمون فریدمن میزان رفتار سیاسی با منابع قدرت مدیران رتیه بندی گردید.

لینک کمکی