فایل ورد (word) نقش هويت سازماني در توسعه نوآوري سازماني (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش هويت سازماني در توسعه نوآوري سازماني (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش هويت سازماني در توسعه نوآوري سازماني (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش هويت سازماني در توسعه نوآوري سازماني (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش هويت سازماني در توسعه نوآوري سازماني (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کارآفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق نقش هویت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران می باشد. روشتحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای 184 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه سنجش سکوت سازمانی واکولا و بورادوس ( 2005) و همچنین پرسش نامه نوآوری سازمانی آمید و همکاران ( 2002 ) می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف و آزمون رگرسیون) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که هویت سازمانی و مولفه های آن (احساس تعلق، وفاداری و ویژگی های مشترک) بر توسعه نوآوری سازمانی ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارند.

لینک کمکی