فایل ورد (word) نوع شناسي مشکلات کارآفرينان دانشگاهي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) نوع شناسي مشکلات کارآفرينان دانشگاهي استان مازندران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نوع شناسي مشکلات کارآفرينان دانشگاهي استان مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نوع شناسي مشکلات کارآفرينان دانشگاهي استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نوع شناسي مشکلات کارآفرينان دانشگاهي استان مازندران :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه در بخش دانشگاهی کشور اجرای تحقیقات قراردادی با صنعت، نزدیک به دو دهه است که رواج دارد و در سالهای اخیر نشانههایی از توجه به کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی تحقیقات، از قبیل ثبت اختراعات دانشگاهی، حمایت از مرحله رشد شرکتهای مبتنی بر فناوری و غیره به چشم میخورد اما در مسیر کارآفرینی دانشگاهی موانع و مشکلات زیادی وجود دارد که هدف این تحقیق فایل ورد (word) نوع شناسي مشکلات کارآفرينان دانشگاهي استان مازندران میباشد.روش این تحقیق آمیخته است. که در مرحله طراحی پرسشنامه از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد.در مرحله بعد به آزمون داده ها توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرداخته شد. جامعه آماری نیز کلیه کارآفرینان دانشگاهی استان مازندران می باشد. مجموع بین هفت عامل حدود 63 درصد واریانس تجمعی را تبیین میکند. یافته های تحقیق مشکلات کارافرینان را به هفت عامل شامل دولتی، دانشگاهی، فردی، بانکی، سرمایهای، سیاسی و بازار دسته بندی کرده است. هر کدام از این عوامل متغیرهای زیرمجموعه خود را دارند. در پایان نتیجه گیری شده است که ترویج و توسعه کارآفرینی دانشگاهی در سطح گسترده و تسهیل روند آن ارتباط بین دانشگاه و صنعت و جامعه را می طلبد.

لینک کمکی