فایل ورد (word) ارتباط بين ضريب رواناب سطحي با ميزان بارندگي و شيب در خاک هاي رسي ماسه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط بين ضريب رواناب سطحي با ميزان بارندگي و شيب در خاک هاي رسي ماسه دار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط بين ضريب رواناب سطحي با ميزان بارندگي و شيب در خاک هاي رسي ماسه دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط بين ضريب رواناب سطحي با ميزان بارندگي و شيب در خاک هاي رسي ماسه دار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط بين ضريب رواناب سطحي با ميزان بارندگي و شيب در خاک هاي رسي ماسه دار :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بررسی و تخمین جریان سطحی و عوامل موثر بر ایجاد سیلاب های ناشی از بارندگی ها در حوضه های آبخیز از اهمیت زیادی در مطالعات آب شناسی برخوردار است. یکی از مهمترین روش های پیش بینی سیلاب ها روش استدلالی است که تابعی از ضریب رواناب حوضه است. در این تحقیق برای تخمین و پیش بینی ضریب رواناب از یک دستگاه بارانساز هیدرولوژی با طول دو متر و عرض یک متر و یک نمونه خاک به عمق سی و پنج سانتی متر استفاده شده است. خاک انتخاب شده برای این آزمایش از نوع لوم رس و ماسه دار می باشد که از شهرستان استهبان انتخاب شده است و دستگاه باران ساز در چهار زاویه 0/1، 3، 6 و 9 درجه و برای شدت بارش های 31/73، 47/6 و 63/46 میلیمتر بر ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار دبی جریان سطحی تحت شیب ها و شدت بارش های مختلف اندازه گیری و با توجه به پارامترهای موجود مقدار ضریب رواناب استخراج گردید.

لینک کمکی