فایل ورد (word) ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي تقويت شده با ديوار برشي بتني براساس سطوح عملکرد و مقايسه آن با ويرايش چهارم آيين نامه 2800

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي تقويت شده با ديوار برشي بتني براساس سطوح عملکرد و مقايسه آن با ويرايش چهارم آيين نامه 2800 دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي تقويت شده با ديوار برشي بتني براساس سطوح عملکرد و مقايسه آن با ويرايش چهارم آيين نامه 2800  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي تقويت شده با ديوار برشي بتني براساس سطوح عملکرد و مقايسه آن با ويرايش چهارم آيين نامه 2800،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي تقويت شده با ديوار برشي بتني براساس سطوح عملکرد و مقايسه آن با ويرايش چهارم آيين نامه 2800 :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در سال های اخیر طراحی لرزه ای سازه ها با تغییر معیار طراحی از روش های مقاومت به عملکرد مورد استقبال زیاد مجامع مهندسی قرار گرفته است. برای ارزیابی سازه های ساخته شده براساس آیین نامه های قبلی نمی توان از آیین نامه های طراحی سازه ها ( آیین نامه 2800 ) استفاده کرد، باید از دستورالعمل هایی مانند FEMA356 و ATC40 و دستورالعمل بهسازی که با استفاده از مفهوم طراحی براساس عملکرد به ارزیابی و بهسازی سازه ها می پردازند استفاده کرد. امروزه در آیین نامه های جدید زلزله قدم هایی برداشته شده است و طراحی با توجه به ضوابط سطح عملکرد مبنای کار این آیین نامه ها قرار گرفته است. با توجه به این مرحله سازه ای طراحی خواهد شد که رفتار و عملکرد آن در برابر زلزله قابل پیش بینی باشد و ضوابط طراحی نیز برای همان سطح مورد نظر تنظیم خواهد شد سپس مطابق ضوابط دستورالعمل بهسازی عملکرد آنها با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی مورد ارزیابی، و میزان ضعف هر یک از المان های سازه ای مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر بررسی سطح عملکرد سازه های طراحی شده توسط آیین نامه های ساختمانی ایران و مقایسه آن با ضوابط ارایه شده توسط مراجع معتبر بررسی و عملکرد کلی قاب های خمشی فولادی به همراه دیوار برشی بتنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور چندین قاب فولادی با دیوار برشی 4 و 8 و 12 طبقه با استفاده از نرم افزار SAP2000 مدل گردیدند. که نیمی از این قاب ها سه دهانه و نیمی پنج دهانه می باشند. در همه قاب ها دیوار برشی در دهانه وسط واقع شده است. بررسی عملکرد هر یک از این قاب ها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (pushover) انجام شده است و نقطه هدف هر یک از این قاب ها با استفاده از مفاهیم طیف ظرفیت و طیف تقاضا معیین گردیده است. همچنین تاثیر پارامتر هایی مانند نسبت سختی دیوار برشی به سختی قاب خمشی، نسبت عرض دیوار برشی به ارتفاع کل سازه، بر روی عملکرد سازه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رسیدن به سطح عملکردی استقرار فوری با افزایش نسبت سختی دیوار برشی به سختی قاب خمشی، افزایش نسبت عرض دیوار برشی به ارتفاع کل سازه و افزایش عرض دهانه ها نسبت مستقیم دارد و با افزایش تعداد دهانه ها عملکرد سازه به سمت مصونیت جانی میل می کند.

لینک کمکی