فایل ورد (word) بررسي دسترسي خدمات و امکانات شهري و نقش آن در کاهش ترافيک شهري (مطالعه موردي: شهر ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي دسترسي خدمات و امکانات شهري و نقش آن در کاهش ترافيک شهري (مطالعه موردي: شهر ايلام) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي دسترسي خدمات و امکانات شهري و نقش آن در کاهش ترافيک شهري (مطالعه موردي: شهر ايلام) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي دسترسي خدمات و امکانات شهري و نقش آن در کاهش ترافيک شهري (مطالعه موردي: شهر ايلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي دسترسي خدمات و امکانات شهري و نقش آن در کاهش ترافيک شهري (مطالعه موردي: شهر ايلام) :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

میزان و چگونگی توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری می تواند نقش موثری در میزان دسترسی آسان این خدمات داشته باشد. با توجه به رشد جمعیت خدمات پاسخگوی نیازهای افراد نمی باشد. بنابراین افزایش توزیعمناسب کاربری های شهری در نقاط مختلف شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی دسترسی خدمات و امکانات شهری و نقش آن در کاهش ترافیک شهری در شهر ایلام به صورت توصیفی – پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان مدیریت شهری و ترافیک تشکیل داده است که تعداد 60 نفر از آنها به روش در دسترس انتخاب و بین آنها پرسشنامه پژوهش توزیع شد. روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا بررسی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ به میزان 0/921 تایید شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون میانگین و تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS بود. نتایج بررسی ها حاکی از آن داشت که دسترسی به خدمات و امکانات شهری در کاهش ترافیک شهری در شهر ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین شهر ایلام در زمینه دسترسی به حمل و نقل عمومی با مشکل جدی مواجه است.

لینک کمکی