فایل ورد (word) بررسي رضايتمندي شهروندان از ابعاد زيست محيطي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محلات شهري ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رضايتمندي شهروندان از ابعاد زيست محيطي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محلات شهري ايلام دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رضايتمندي شهروندان از ابعاد زيست محيطي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محلات شهري ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رضايتمندي شهروندان از ابعاد زيست محيطي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محلات شهري ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رضايتمندي شهروندان از ابعاد زيست محيطي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محلات شهري ايلام :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از آنجا که یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار، مسیله کیفیت زندگی و تامین رضایت افراد است، تلاش در جهت شناخت شاخص های کیفیت زندگی در سکونتگاه های و تعیین رابطه آنها با رضایتمندی ساکنان، ما را در شناخت ابعاد کیفیت موثر بر رضایتمندی ساکنان یاری می دهد. بدین ترتیب، مقاله حاضر به تعیین و بررسی یکی از شاخص های کیفیت زندگی یعنی بعد زیست محیطی کیفیت زندگی در محلات شهری شهر ایلام پرداخته است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی – تحلیلی و شیوه نمونه گیری به طریق نمونه گیری خوشه ای است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر ایلام تشکیل می دهند که 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ (0/89) مورد تایید بود گردآوری شد. منظور بررسی و آزمون فرضیات از آزمون نسبت موفقیت در نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد شهروندان شهر ایلام نسبت به ابعاد زیست محیطی کیفیت زندگی در شهر خود رضایت ندارد.

لینک کمکی