فایل ورد (word) بررسي ميزان پايداري اجتماعي در شهرهاي جديد (مطالعه موردي: فاز 3 شهر جديد پرديس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ميزان پايداري اجتماعي در شهرهاي جديد (مطالعه موردي: فاز 3 شهر جديد پرديس) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ميزان پايداري اجتماعي در شهرهاي جديد (مطالعه موردي: فاز 3 شهر جديد پرديس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ميزان پايداري اجتماعي در شهرهاي جديد (مطالعه موردي: فاز 3 شهر جديد پرديس)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ميزان پايداري اجتماعي در شهرهاي جديد (مطالعه موردي: فاز 3 شهر جديد پرديس) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه ابعاد اجتماعی توسعه به دلیل فراهم سازی زمینه های پیشرفت در سایر ابعاد توسعه پایدار، اهمیت ویژه ای دارد. پایداری اجتماعی یکی از ابعاد پنجگانه پایداری شهری است و با مواردی چون عدالت اجتماعی،سرمایه اجتماعی و احساس رفاه در محیط شهری ارزیابی می گردد. اما به بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس، در مقابل بعد زیست محیطی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اینپزوهش بررسی میزان پایداری اجتماعی در شهرهای جدید می باشد. روش تحقیق این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری دادها، از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) و برای تحلیل آنهاازآزمون های آماری مانند آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و آزمون T استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از ساکنین به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح پایداری اجتماعی به دست آمده کمتر از میانگین در نظر گرفته شده می باشد و می توان گفت از نظر ساکنان مولفه های پایداری اجتماعی در سطح پایین و کم ارزیابی شده است. به طور کلی نتیجه این پژوهش نشان می دهد وضعیت اجتماعی در سطح پایداری در شهرهای جدید در سطح مطلوب نمی باشد.

لینک کمکی