فایل ورد (word) تعيين اثرات عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي در جزيره کيش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين اثرات عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي در جزيره کيش دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين اثرات عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي در جزيره کيش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين اثرات عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي در جزيره کيش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين اثرات عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي در جزيره کيش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اعتماد اجتماعی، مشارکت را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با گروه های مختلف جامعه افزایش می دهد. نتایج بسیاری از مطالعات در سطحکشور حاکی از کاهش نسبی اعتماد اجتماعی در نزد اقشارمختلف اجتماع دارد. هدف اصلی این مطالعه ، تعیین اثرات سازه های مقبولیت، سرمایه اجتماعی، تهعد اجتماعی و سبک زندگی بر اعتماد اجتماعی در یک مطالعهجامع بوده و جامعه آماری این مطالعه ساکنان جزیزه کیش که سنی بالاتر از 18 سال دارند می باشد. داده های مورد نیاز بصورت روش جمع آوری آسان و با نرخ پاسخ دهی 52/7 جمع آوری شد. برای تجزیه تحلیل دادهها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 19 و PLS 2 استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق درحد تعیین شده بودند . نتایج حاصل از تست فرضیه ها آشکار ساخت که سازه های سرمایه اجتماعی، تهعد اجتماعی و سبک زندگی بر اعتماد اجتماعی جزیره کیش اثر مثبت و معنی دار دارد اما نتیجه حاصل از آزمون اثر مقبولیت بر اعتماد اجتماعی نشان داد که اثر این سازه بر اعتماد اجتماعی مثبت ولی از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

لینک کمکی