فایل ورد (word) شبيه سازي سه بعدي جريان چگال در کانال هاي همگراي شيبدار با استفاده از نرم افزار FLUENT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شبيه سازي سه بعدي جريان چگال در کانال هاي همگراي شيبدار با استفاده از نرم افزار FLUENT دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شبيه سازي سه بعدي جريان چگال در کانال هاي همگراي شيبدار با استفاده از نرم افزار FLUENT  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شبيه سازي سه بعدي جريان چگال در کانال هاي همگراي شيبدار با استفاده از نرم افزار FLUENT،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شبيه سازي سه بعدي جريان چگال در کانال هاي همگراي شيبدار با استفاده از نرم افزار FLUENT :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن 21

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

جریان های چگال به دلیل تفاوت دانسیته مابین دو سیال یا مابین لایه های یک سیال بوجود می آیند. اختلاف دانسیته باعث بوجود آمدن جریان چگال می گردد. جریان چگال تشکیل شده از حرکت پیشانی، بدنه و دنبال هایاز سیال سنگین به درون سیال سبک تر است و نیروی شناوری یا نیروی ثقل باعث ایجاد نیروی رانش می شود. در این تحقیق برای شبیه سازی عددی از مد ل آزمایشگاهی انجام گرفته توسط آقای حسینی و همکاران دردانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مکانیک در مرکز قطب انرژی استفاده شد. طی 18 مدل شبیه سازی شده، نتایج نشان داد که انتقال آشفتگی و تنش های برشی ایجاد شده در لایه هایی با سرعت های مثبت و منفی درلایه بینابینی به گونه ای است که باعث افزایش قابل توجه پدیده اختلاط می گردد. بطوری که دبی جریان غلیظ در مسیر کانال افزایش چند برابری پیدا می کند همچنین با در نظر گرفتن تمامی مدل ها، می توان رابطه کلی جهت ناپایداری های سطح اختلاط با پارامترهای هیدرولیکی جریان برقرار نمود بطوری که تقریبا توانسته است در مقطع اندازه گیری شده با ضریب تعیین خوبی به میزان 0/81 مطابقت خود را بین معیار ریچاردسون و شدت اختلاط اعلام نماید که این نتیجه حاصل می شود هر چه زاویه همگرایی بیشتر شود میزان ترم اختلاط بیشتر شده و داده های با یکدیگر مطابقت خوبی را دارند.

لینک کمکی