فایل ورد (word) چگونگي تشکيل ايتلاف براي تامين توان تجديد سيستم قدرت ساختار شده 14 شينه براساس معيار تغييرات توان راکتيو به ولتاژ در شين ها با استفاده از نرم افزارPSAT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) چگونگي تشکيل ايتلاف براي تامين توان تجديد سيستم قدرت ساختار شده 14 شينه براساس معيار تغييرات توان راکتيو به ولتاژ در شين ها با استفاده از نرم افزارPSAT دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) چگونگي تشکيل ايتلاف براي تامين توان تجديد سيستم قدرت ساختار شده 14 شينه براساس معيار تغييرات توان راکتيو به ولتاژ در شين ها با استفاده از نرم افزارPSAT کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) چگونگي تشکيل ايتلاف براي تامين توان تجديد سيستم قدرت ساختار شده 14 شينه براساس معيار تغييرات توان راکتيو به ولتاژ در شين ها با استفاده از نرم افزارPSAT،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) چگونگي تشکيل ايتلاف براي تامين توان تجديد سيستم قدرت ساختار شده 14 شينه براساس معيار تغييرات توان راکتيو به ولتاژ در شين ها با استفاده از نرم افزارPSAT :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در صنعت برق تجدید ساختار شده ISO در راستای انجام وظایف خود ملزم به ارایه خدماتی برای بهره برداری مطمین سیستم قدرت است. که از این خدمات، تحت عنوان خدمات جانبی یادمی شود. یکی از موضوعات اساسی سیستم قدرت تجدیدساختار شده، تعیین هزینه های تامین خدمات جانبی و چگونگی تغییر این هزینه ها با توجه به تصمیم گیری های بهره برداری است . یکی از مهم ترین خدمات جانبی که حجم عمده ای از هزینه های مربوط به خدمات جانبی را دربرمی گیرد، تامین توان راکتیو است. براساس این خدمت کنترل ولتاژ و تامین توانراکتیو مستقل از نرخ های اولیه انتقال، انجام می شود. در این مقاله ابتدا به تشریح ساختار هزینه های فراهم سازی سرویس توان راکتیو، در بازار تجدید ساختار شده پرداخته شده است. سپس تعریف و کاربرد تیوری بازی در ساختار هزینه های تامین توان راکتیو، ارایه می شود. خواهیم دید که شرکتکنندگان در بازی با استفاده از معیار تغییرات توان راکتیو به ولتاژ در شین های سیستم الکتریکی و تعهدات معتبر در راستای هماهنگ سازی راهبردهایشان میتوانند به تبیین راهکارهایی بپردازند که منجر به کاهش هزینه های تولید ودر نتیجه بیشترین منفعت برای ایتالف گردد. در نهایت یک سیستم الکتریکی 14 شینه در نرم افزار PSAT ، برای انجام آزمون و نتایج این تحقیق، انتخاب شده است.

لینک کمکی