فایل ورد (word) بررسي ارتباط کانه زايي مس و طلا پورفيري در سنگهاي نفوذي کمربند ماگمايي اروميه- دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي ارتباط کانه زايي مس و طلا پورفيري در سنگهاي نفوذي کمربند ماگمايي اروميه- دختر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط کانه زايي مس و طلا پورفيري در سنگهاي نفوذي کمربند ماگمايي اروميه- دختر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط کانه زايي مس و طلا پورفيري در سنگهاي نفوذي کمربند ماگمايي اروميه- دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط کانه زايي مس و طلا پورفيري در سنگهاي نفوذي کمربند ماگمايي اروميه- دختر :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تودههای نفوذی مورد مطالعه از شمال غرب به سمت جنوب غرب به ترتیب شامل سنگهای نفوذی حاجی آباد، خلخاب-نشوه، ظفرقند، مارشنال، کوهپنج، جبالبارز و رابور-لاله زار، است. توده های نفوذی جاجی آباد و خلخاب-نشوه نشانهای از ماگماتیسم ایوسن است و به دنبال آن زمانهای بعدی تودههای نفوذی جبال بارز و ظفرقند با سن الیگوسن، مارشنان با سن میوسن پیشین، رابور-لاله زار با سن میوسن پیشین و کوهپنج با سن میوسن پسین جایگزین شدهاند. این تودههای نفوذی غالبا دارای نسبت ایزوتوپی (87Sr/86Sr)i پایین و Nd(t) بالا هستند و سن مدل (TDM) این تودههای نفوذی از 295 میلیون سال تا 1822 در تغییر است. به نظر میرسد پوسته ژونیل مشتق شده از گوشته در شکلگیری آنها سهم بسزایی داشته است که مقادیری از پوسته پایینی قدیمی و همچنین گوشته به آن اضافه شده است. سن مدل گویای آن است که در زمان کامبرین- نیوپروتروزوییک پوسته قارهای در کمان ماگمایی ارومیه-دختر توسعه پیدا کرده است. تودههای نفوذی مذکور داری ویژگیهای ژیوشیمیایی مشابهی هستند و تنها اختلاف ژیوشیمیایی بین این توده ها، ویژگی آداکیتی توده های نفوذی رابور- لاله زار و کوهپنج است به طوری که کوهپنج مستعد کانه زایی مس و طلا پورفیری است. به نظر میرسد کانهزایی در کمربند ماگمایی- ارومیه- دختر در تودههای نفوذی با ویژگی آداکیتی مرتبط با محیط پس از برخورد هستند که در زمان سن میوسن پسین اتفاق افتاده است.

لینک کمکی