فایل ورد (word) تجزيه و تحليل داده هاي ژيوشيميايي با استفاده از ترکيب روش آمارفضايي U و فرکتال در برگه 1:100000 پاريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تجزيه و تحليل داده هاي ژيوشيميايي با استفاده از ترکيب روش آمارفضايي U و فرکتال در برگه 1:100000 پاريز دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تجزيه و تحليل داده هاي ژيوشيميايي با استفاده از ترکيب روش آمارفضايي U و فرکتال در برگه 1:100000 پاريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تجزيه و تحليل داده هاي ژيوشيميايي با استفاده از ترکيب روش آمارفضايي U و فرکتال در برگه 1:100000 پاريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تجزيه و تحليل داده هاي ژيوشيميايي با استفاده از ترکيب روش آمارفضايي U و فرکتال در برگه 1:100000 پاريز :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

منطقه پاریز از نظر متالوژنی بخشی از ناحیه مس سراسری ایران مرکزی است که عمده ترین نوع کانیسازی در این برگه از نوع مسپورفیری و کانسارهای سرچشمه، درهزار و غیره نمونههای شناخته شده آن است. در این پژوهش از نتایج آنالیز 392 نمونه رسوبات آبراهه ای برداشت شده در سطح منطقه برای مشخص کردن مناطق آنومال مس استفاده شده است که پس از انجام پیشپردازشها و پردازشهای چندمتغیره برروی دادهها از امتیازات اختصاص داده شده به هریک از نمونهها توسط آنالیز فاکتوری برای شناسایی مناطق آنومال استفاده شد که این مقادیر با استفاده از تابع فازیساز مناسب در بازه صفر تا یک قرار گرفتند. بعد از فازیسازی مقادیر امتیازات فاکتوری هر نمونه، حوضه بالا دست هر نمونه با استفاده از تصاویر رقومی ارتفاعی منطقه مشخص و مقادیر امتیازات فاکتوری فازیسازی شده هر نمونه به حوضه بالا دست خود اختصاص داده شد. بعد از اختصاص مقادیر امتیازات فازی فاکتوری هر نمونه به حوضه بالادست خود، جامعه آنومال با استفاده از روشهایی مانند روشهای آمار کلاسیک، فرکتالی و روش ترکیبی آماره فضایی-Uمساحت از جامعه زمینه جدا گردید و نتایج هریک از این روشها با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج روش ترکیبی آماره -Uمساحت تقریبا مشابه با روشهای آمار کلاسیک و فرکتالی استفاده شده در سطح منطقه است که در نتیجه میتوان از نتایج این روش با انجام بررسیهای پیشتر در پردازشها و عملیاتهای بعدی استفاده کرد.

لینک کمکی