فایل ورد (word) تعيين زون هاي گسلي برمبناي مطالعات زمين شناسي ساختاري و ژيورادار در ذخيره C شمالي سنگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين زون هاي گسلي برمبناي مطالعات زمين شناسي ساختاري و ژيورادار در ذخيره C شمالي سنگان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين زون هاي گسلي برمبناي مطالعات زمين شناسي ساختاري و ژيورادار در ذخيره C شمالي سنگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين زون هاي گسلي برمبناي مطالعات زمين شناسي ساختاري و ژيورادار در ذخيره C شمالي سنگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين زون هاي گسلي برمبناي مطالعات زمين شناسي ساختاري و ژيورادار در ذخيره C شمالي سنگان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سیستم های ساختاری مرتبط با کانیسازی آهن در محدوده ذخایر سنگان خواف، به تبعیت از ساختارهای فشاری-برشی زونهای ساختاری ایران مرکزی و بلوک لوت رابطه مستقیمی با هندسه تغییر شکلها، شکستگیها و گسلها، سایر ساختهای صفحهای و خطی و نفوذ تودههای آذرین به عنوان منشا و منبع حرکت سیالات نهایی ماگماتیسم موثر در کانیسازی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی و شناسایی ساختارهای تکتونیکی در ذخیره C شمالی سنگان و تحلیل آنها با روشهای متناسب با هدف به منظور دستیابی به یک مدل تکتونیکی (تعیین زونهای ناپایدار) بوده تا به وسیله نتایج آن بتوان طراحی شیب را با توجه به ایمنی و اقتصادی بودن در این ذخیره فراهم نمود. در مرحله اول، برداشتهای ساختاری (گسلها و شکستگیها) در دیوارههای مختلف به تفکیک لیتولوژی در محدوده ذخیره C شمالی سنگان انجام و سپس تجزیه و تحلیل آماری آنها با استفاده از نرمافزار Dips.5.1 برای هر یک از دیوارهها به صورت مجزاء، انجام گردید که شامل نمودار پلات قطب، نمودار همتراز قطب، نمودار گلسرخی پراکندگی آماری و نمودار صفحات نماینده شکستگیها و گسلها میشود. در مرحله دوم، با استفاده از نتایج بررسیهای ساختاری سطحی، مطالعه ژیورادار (GPR) به منظور بررسیهای ساختاری و زونهای حاوی آب زیرزمینی برای این ذخیره انجام شد. در این مطالعه، چگالی گسل نیز با استفاده از سه پارامتر طول، تقاطع و تراکم گسل محاسبه شد. بررسیهای ساختاری نشان داد که بخشی از زونهای کممقاومت الکتریکی منطبق بر خطوارههای گسلی بوده و برخی دیگر مرتبط با زونهای دگرسانی ناشی از عملکرد فرایندهای واپسیندم تبلور ماگمایی تودههای نفوذی منطقه هستند. زونهای گسلی در این ذخیره، اغلب راستای شمال، شمالغربی- جنوب، جنوب شرقی دارند. در این میان، تعدادی نیز راستای شرقی- غریی دارند. این زونها، دارای مقاومت الکتریکی به نسبت پایینی هستند که در فصول بارش با محتوای آب بالا، به عنوان زونهای اشباع از آب زیرزمینی مطرح بوده و به عنوان مسیرهایی که آب زیرزمینی را به داخل پیت استخراجی منتقل میکنند، مطرح هستند. نتایج تلفیق بررسیهای زمین شناسی ساختاری و ژیورادار، با نقشه چگالی گسل تطابق کامل دارد. روشهای ذکر شده در این مطالعه، میتواند برای مطالعه پایداری معادن و تعیین زونهای ناپایدار تکتونیکی در ذخایر معدنی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

لینک کمکی