فایل ورد (word) جدايش آنومالي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتال عيار- مساحت در برگه اردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) جدايش آنومالي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتال عيار- مساحت در برگه اردستان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) جدايش آنومالي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتال عيار- مساحت در برگه اردستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) جدايش آنومالي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتال عيار- مساحت در برگه اردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) جدايش آنومالي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش فرکتال عيار- مساحت در برگه اردستان :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شناسایی و تفکیک جوامع ژیوشیمیایی آنومال از مقادیر زمینه یکی از مهمترین مراحل اکتشاف کانسارهای فلزی در مطالعات اکتشافی ناحیهای به شمار میرود. در این پژوهش از نمونههای رسوب آبراههای برداشت شده از ورقه 1: 100000 اردستان استفاده شده و پس از بهدست آوردن پارامترهای آماری و ترسیم نمودارهای فراوانی، ضرایب همبستگی بین عناصر مرتبط با کانیزایی فلزی محاسبه گردید که نتایج حاصل، نشانگر همبستگی بالا بین عناصر Pb-Zn-Cd و همچنین Cu-Mo میباشد. سپس روش فرکتال عیار-مساحت بهدلیل در نظر گرفتن همزمان مقادیر فراوانی و تغییرات فضایی داده های ژیوشیمیایی، به عنوان یک روش بسیار قابل اعتماد و پرکاربرد برای تفکیک جوامع آنومالی ژیوشیمیایی مرتبط با کانیزایی سرب، روی و مس از زمینه به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشاندهنده ارتباط فضایی مثبت بین عناصر سرب، روی و مس و با لیتولوژیهای مستعد کانیزایی میباشد. آنومالیهای حاصل میتوانند برای مطالعات تفصیلی در این منطقه به کار گرفته شوند.

لینک کمکی