فایل ورد (word) کاربرد روش ترکيبي چند متغيره و تک متغيره آماري در تعيين مناطق اميد بخش معدني برگه 1:100000 دهسلم نهبندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) کاربرد روش ترکيبي چند متغيره و تک متغيره آماري در تعيين مناطق اميد بخش معدني برگه 1:100000 دهسلم نهبندان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کاربرد روش ترکيبي چند متغيره و تک متغيره آماري در تعيين مناطق اميد بخش معدني برگه 1:100000 دهسلم نهبندان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کاربرد روش ترکيبي چند متغيره و تک متغيره آماري در تعيين مناطق اميد بخش معدني برگه 1:100000 دهسلم نهبندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کاربرد روش ترکيبي چند متغيره و تک متغيره آماري در تعيين مناطق اميد بخش معدني برگه 1:100000 دهسلم نهبندان :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در مقیاسهای ناحیهای به علت وسعت منطقه مورد مطالعه، روشهای اکتشاف ژیوشیمیایی کاربرد وسیعی دارند. از میان روشهای ژیوشیمیایی، مطالعه رسوبات آبراههای به طور وسیعی برای پی جوییهای ناحیه ای و شناسایی مقدماتی نواحی امید بخش کانی ساز در مناطقی که دارای آبراهه هستند و وسعت حوضه آبریز آنها زیاد باشد، به کار می رود. در این تحقیق، تعداد 635 نمونه رسوبات آبراهه ای برای شناسایی نواحی پتانسیل دار معدنی در ورقه 1:100000 دهسلم خراسان جنوبی با ترکیب روشهای فاکتوری و فرکتالی غلظت-مساحت مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام عملیات پردازش مقدماتی بر روی دادهها و به کارگیری تحلیل فاکتوری، تعداد 6 فاکتور استخراج گردید. سپس به منظور اولویتبندی نواحی پتانسیلدار شناسایی شده، روش فرکتالی غلظت-مساحت بر روی مقادیر امتیازات فاکتوری اعمال گردید. پس از استخراج حدود آستانهای، نقشه های طبقه بندی فرکتالی امتیازات فاکتوری ترسیم و نواحی آنومال محتمل مشخص شد.

لینک کمکی