فایل ورد (word) مطالعه ي کانسار مس پورفيري سرچشمه بر اساس ژيوشيمي و ايزوتوپ هاي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مطالعه ي کانسار مس پورفيري سرچشمه بر اساس ژيوشيمي و ايزوتوپ هاي پايدار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه ي کانسار مس پورفيري سرچشمه بر اساس ژيوشيمي و ايزوتوپ هاي پايدار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه ي کانسار مس پورفيري سرچشمه بر اساس ژيوشيمي و ايزوتوپ هاي پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه ي کانسار مس پورفيري سرچشمه بر اساس ژيوشيمي و ايزوتوپ هاي پايدار :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کانسار مس پورفیری سرچشمه در کمربند ولکانو-پلوتونیکی ارومیه- دختر و بخش جنوب شرقی این کمربند واقع شده است. کانسارسازی در سرچشمه با نفوذ یک استوک گرانودیوریتی به سن میوسن میانی در سنگهای آتشفشانی- رسوبی دارای راندگی و گسل خوردگی مربوط به اوایل ترشیری حادث شده است. سنگهای آتشفشانی درونگیر توده ی نفوذی این کانسار؛ عمدتا دارای ترکیب سنگ شناسی آندزیتی، میباشند، در صورتی که توده ی نفوذی اصلی این کانسار که تحت عنوان استوک پورفیری سرچشمه شناخته میشود؛ عمدتا دارای ترکیب سنگشناسی گرانودیوریت تا تونالیت میباشد. همچنین با نفوذ استوک اصلی سرچشمه دایکهای همزمان با کانهزایی و بعد از آن در سنگهای قدیمیتر نفوذ کردهاند، که عمدتا دارای ترکیب سنگشناسی دیوریتی می-باشند. آزمایشهای ایزوتوپی گوگرد و اکسیژن در کانسار مس پورفیری سرچشمه بر روی پیریت، کالکوپیریت، انیدریت و کوراتز گروه های رگهای موجود در دگرسانی های مختلف صورت گرفت. در نتیجه میانگین 34S در سولفیدهای کانسار مورد مطالعه کمتر از یک در هزار (حدود 0/5 در هزار) بوده و برای سولفاتها در حدود 13 در هزار میباشد. با توجه به نتایج حاصل شده میتوان نتیجه گیری کرد که سولفیدها به وسیله ی سیالی تشکیل شدهاند، که این سیال گوگرد خود را از یک منبع ماگمایی حاصل کرده است.

لینک کمکی