فایل ورد (word) اظهار نظر حسابرس با معيارهاي عملکردمالي وغيرمالي نمونه مورد مطالعه: شرکتهاي خانوادگي پذيرفته شده در بورس بهادارتهران بازه زماني 1386 لغايت 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اظهار نظر حسابرس با معيارهاي عملکردمالي وغيرمالي نمونه مورد مطالعه: شرکتهاي خانوادگي پذيرفته شده در بورس بهادارتهران بازه زماني 1386 لغايت 1392 دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اظهار نظر حسابرس با معيارهاي عملکردمالي وغيرمالي نمونه مورد مطالعه: شرکتهاي خانوادگي پذيرفته شده در بورس بهادارتهران بازه زماني 1386 لغايت 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اظهار نظر حسابرس با معيارهاي عملکردمالي وغيرمالي نمونه مورد مطالعه: شرکتهاي خانوادگي پذيرفته شده در بورس بهادارتهران بازه زماني 1386 لغايت 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اظهار نظر حسابرس با معيارهاي عملکردمالي وغيرمالي نمونه مورد مطالعه: شرکتهاي خانوادگي پذيرفته شده در بورس بهادارتهران بازه زماني 1386 لغايت 1392 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جامع حسابداري ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی بر نوع اظهارنظر حسابرس در شرکتهای خانوادگی بوده که دراین پژوهش با نمونه آماری متشکل از 31شرکت فعال در بورس بهادارتهران با روش رگرسیون پنل دیتا طی 1386 لغایت 1392 به بررسی این موضوع پرداخته شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از بین نسبتهای مالی، شاخص های سود ناویژه به فروش، بازده سرمایه در گردش، سنجش سودمندی وام، نسبت دارایی های جاری، نسبت کفایت نقد، گردش مجموع دارایی ها، نسبت بدهی به ارزش ویژه، نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه، نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، نسبت پوشش بدهی و نسبت بار مالی وام بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر معناداری دارند و اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر اظهار نظر حسابرس دارد. از طرفی نتایج تصریح می نمایدکه بحران مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر معنادار ومعکوس دارد.

لینک کمکی