فایل ورد (word) بررسي تاثير عوامل کلان اقتصادي بر کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي تاثير عوامل کلان اقتصادي بر کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير عوامل کلان اقتصادي بر کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير عوامل کلان اقتصادي بر کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير عوامل کلان اقتصادي بر کارايي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مقدمه: از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری موثر است. بنگاه های اقتصادی با هدف بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری موجود به منظور کسب بازده و ایجاد ارزش برای تامین کنندگان منابع مالی به انجام سرمایه گذاری بلند مدت مبادرت می کنند. روش کار: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه، از روش حذفی استفاده شده است. تعداد 103 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و داده های مربوط به 618 سال/شرکت مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار Eviews9 انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. در حالی که نرخ تورم، اشتغال و حجم پول بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر ندارد. همچنین طبق نتایج، متغیر کنترلی مالکیت نهادی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر معناداری دارد.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، می توان اظهار نمود که مدیران شرکت، با توجه به عوامل اثر گذار بر کارایی سرمایه گذاری، با انجام اقدامات لازم، می توانند کارایی سرمایه گذاری خود را مدیریت نمایند.

لینک کمکی