فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي بر هموار سازي سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي بر هموار سازي سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي بر هموار سازي سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي بر هموار سازي سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي بر هموار سازي سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جامع حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر فایل ورد (word) بررسي تاثير مسيوليت اجتماعي بر هموار سازي سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه های موردبررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1389 تا 1394 پس از بررسی شرایط نمونه گیری، تعداد 104 شرکت انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به آمار توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش پرداخته شد و سپس مانایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور تعیین روش تخمین داده ها، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده گردید. و در نهایت به کمک تخمین مدل های پژوهش، فرضیه ها ی پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که مسیولیت اجتماعی تاثیر معنادار(به لحاظ آماری) بر معیار هموارسازی سود ندارد.

لینک کمکی