فایل ورد (word) تاثير کسري و اضافه وجه نقد بر عملکرد و بازده غير عادي آتي شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) تاثير کسري و اضافه وجه نقد بر عملکرد و بازده غير عادي آتي شرکت ها دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير کسري و اضافه وجه نقد بر عملکرد و بازده غير عادي آتي شرکت ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير کسري و اضافه وجه نقد بر عملکرد و بازده غير عادي آتي شرکت ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير کسري و اضافه وجه نقد بر عملکرد و بازده غير عادي آتي شرکت ها :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی ، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همانطور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود مانده وجه نقد اضافی، وجه نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای پروژه-های با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. بعبارت دیگر، مطلوب آن است که یک واحد انتفاعی وجه نقد را فقط در سطحی نگهداری نماید که بتواند از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت استفاده نماید. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کسری و اضافه وجه نقد با عملکرد و بازده آتی سهام شرکت ها می باشد. در این تحقیق به منظور اندازه گیری عدم کارایی وجه نقد از تفاوت مانده وجه نقد واقعی شرکت از مانده وجه نقد بهینه برآوردی استفاده شده است. در این تحقیق کسری و اضافه وجه نقد به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر عملکرد و بازده آتی سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد کسری و اضافه وجه نقد با عملکرد و بازده آتی سهام شرکت ها ارتباط معکوس دارد.

لینک کمکی