فایل ورد (word) نقش معافيت مالياتي در توسعه کسب و کار، اشتغال زايي مولد، توسعه صادرات کالاهاي توليدي و افزايش سطح ارزش افزوده اقتصادي مناطق آزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش معافيت مالياتي در توسعه کسب و کار، اشتغال زايي مولد، توسعه صادرات کالاهاي توليدي و افزايش سطح ارزش افزوده اقتصادي مناطق آزاد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش معافيت مالياتي در توسعه کسب و کار، اشتغال زايي مولد، توسعه صادرات کالاهاي توليدي و افزايش سطح ارزش افزوده اقتصادي مناطق آزاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش معافيت مالياتي در توسعه کسب و کار، اشتغال زايي مولد، توسعه صادرات کالاهاي توليدي و افزايش سطح ارزش افزوده اقتصادي مناطق آزاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش معافيت مالياتي در توسعه کسب و کار، اشتغال زايي مولد، توسعه صادرات کالاهاي توليدي و افزايش سطح ارزش افزوده اقتصادي مناطق آزاد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جامع حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دولت ها به دلیل اهمیت کارکرد مناطق آزاد در رشد و توسعه اقتصادی، ابزارهای حمایتی مختلفی برای این مناطق به کار می برند که یکی از این ابزارها مشوق های مالی و معافیت مالیاتی است. دراین پژوهش، به بررسی نقش معافیت های مالیاتی در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و کارشناسان سازمان منطقه آزاد تجاری اروند می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای با 27 سوال طراحی گردید. جهت بررسی روایی، پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 0/74 بود. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی یک جمله ای استفاده گردید. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که معافیت های مالیاتی بر تمام شاخص های مورد بررسی در این تحقیق یعنی توسعه کسب و کار، اشتغال زایی مولد، توسعه صادرات کالاهای تولیدی، و افزایش سطح ارزش افزوده اقتصادی موثر می باشد.

لینک کمکی