فایل ورد (word) بررسي اثرات شاخص هاي کيفي مسکن مهر بر ميزان رضايت ساکنين (مطالعه موردي: مسکن مهر کارکنان دولت شهر خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثرات شاخص هاي کيفي مسکن مهر بر ميزان رضايت ساکنين (مطالعه موردي: مسکن مهر کارکنان دولت شهر خرم آباد) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثرات شاخص هاي کيفي مسکن مهر بر ميزان رضايت ساکنين (مطالعه موردي: مسکن مهر کارکنان دولت شهر خرم آباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثرات شاخص هاي کيفي مسکن مهر بر ميزان رضايت ساکنين (مطالعه موردي: مسکن مهر کارکنان دولت شهر خرم آباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثرات شاخص هاي کيفي مسکن مهر بر ميزان رضايت ساکنين (مطالعه موردي: مسکن مهر کارکنان دولت شهر خرم آباد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. با توجه بهمولفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و موردی می باشد و از نظر هدف کاربردی، رویکرد حاکم بر این تحقیق از نوع پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با ساکنین مسکن مهر مورد نظر می باشد. تکنیک گردآوردی آمار و اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در آزمون فرضیات ما به دو نمونه از معیارها و زیرمعیارهای رضایت مندی از مجتمع های مسکن مهر می پردازیم. آزمون مورد استفاده در این قسمت آزمون تی تک نمونه با سطح تست 3 می باشد و برای فرضیه دوم از آزمون پیرسون استفاده می شود. هدف از این مقاله بررسی اثرات شاخص های کیفی مسکن مهر بر میزان رضایت ساکنین می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم- افزار spss با حجم نمونه 375نفر انجام گرفته، آزمون بکار برده جهت اثبات فرضیات (آزمون تی تک نمونه و آزمون پارامتریک پیرسون) استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان رضایتمندی از کیفیت محیط شهری مسکن مهر در سطح بالایی ارزیابی شده است؛ بدان مفهوم که این نتیجه خود موید توجه بالا به توقعات ساکنان از مقوله مسکن بوده است.

لینک کمکی