فایل ورد (word) تحليلي برامنيت اجتماعي زنان در پارک هاي شهري (نمونه موردي : شهر بروجرد )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليلي برامنيت اجتماعي زنان در پارک هاي شهري (نمونه موردي : شهر بروجرد ) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليلي برامنيت اجتماعي زنان در پارک هاي شهري (نمونه موردي : شهر بروجرد )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليلي برامنيت اجتماعي زنان در پارک هاي شهري (نمونه موردي : شهر بروجرد )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليلي برامنيت اجتماعي زنان در پارک هاي شهري (نمونه موردي : شهر بروجرد ) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در×فرایند×ادراک×امنیت،جنسیت×به×عنوان ×مهم ترین×عامل شخصیتی×محسوب×می×شود. امنیت×یک×فضا×به×کاربری×های×محاط× کننده×آن ×هم×بستگی ×دارد .خلق فضای شهری مناسب برای تمامی گرو ههای اجتماعی، از طریق شناخت نیازهای کیفی و فضایی در شهر، باید به گونه ای باشد که به منظور ارتقای کیفیت محیطی و ایجاد بستری مناسب برای زندگی فعال شهری عمل کند. وجود جنسیت، خواه ناخواه تفاوتهایی را ایجاد می کند، این تفاوت در نیازها، فعالیتها و متعاقب آن در رفتارها نمود پیدا می کند و هر رفتار به کالبد مناسب خود محتاج است .بنابراین ایجاد فضاهای شهری مناسب و پاسخگو به نیازهای زنان و روابط بین محیط و فعالی تهای آنها، فضای شهری را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر میزان فعالیت زنان در فضای شهری(پارکهای شهری) است. هدف از این پژوهش ارتقا سطح امنیت اجتماعی برای بانوان در سطح پارکهای شهر بروجرد می باشد. روش تحقیق در این مقاله براساس هدف توسعه ای – کاربردی و براساس ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و یافته های پژوهش برااساس تحلیل آمار spss با حجم نمونه که برا اساس آزمون کوکران 380 می باشد. و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین احساس امنیت و جنسیت رابطه ای معنادار وجود دارد و اکثر پارکهای سطح شهر بروجرد از لحاظ امنیت در وضعیت نامطلوبی می باشد.

لینک کمکی