فایل ورد (word) رابطه فضاهاي بي دفاع با احساس امنيت شهروندان در بافت هاي فرسوده شهري (محله هرندي تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه فضاهاي بي دفاع با احساس امنيت شهروندان در بافت هاي فرسوده شهري (محله هرندي تهران) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه فضاهاي بي دفاع با احساس امنيت شهروندان در بافت هاي فرسوده شهري (محله هرندي تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه فضاهاي بي دفاع با احساس امنيت شهروندان در بافت هاي فرسوده شهري (محله هرندي تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه فضاهاي بي دفاع با احساس امنيت شهروندان در بافت هاي فرسوده شهري (محله هرندي تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

وجود امنیت و احساس امنیت در شهرها یکی از مهمترین نیازهای شهروندان میباشد که کاهش یا فقدان آنها، به شدت بر کیفیت زندگی شهروندان و میزان استفاده آنها از فضاهای شهری بخصوص فضاهای عمومی شهری تاثیر منفی میگذارد. در این میان وجود فضاهای بی دفاع در یک محله از مهمترین عواملی میباشد که باعث کاهش و یا سلب امنیت و احساس امنیت شهروندان میشود. این مقوله در بافتهای فرسوده و قدیمی شهری با توجه به شرایط فیزیکی و اجتماعی آنها نمود بیشتری دارد. هدف از این پژوهش نیز بررسی رابطه بین فضاهای بیدفاع شهری و احساس امنیت شهروندان در محله هرندی بوده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری دادهها اسنادی – میدانی میباشد. جامعه آماری تحقیق ساکنان محله هرندی بوده اند. در بخش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378نفر بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنادار بین فضاهای بی دفاع و احساسا امنیت بین شهروندان می باشد. در نهایت جهت بهبود فضاهای بی دفاع در سطح محله راهکارهایی ارایه گردیده است.

لینک کمکی