فایل ورد (word) سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي شهري با رويکرد رضايت شهروندان (نمونه موردي بخش اشترينان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي شهري با رويکرد رضايت شهروندان (نمونه موردي بخش اشترينان) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي شهري با رويکرد رضايت شهروندان (نمونه موردي بخش اشترينان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي شهري با رويکرد رضايت شهروندان (نمونه موردي بخش اشترينان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي شهري با رويکرد رضايت شهروندان (نمونه موردي بخش اشترينان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی شهری، امروزه به عنوان یکی از مسایل اساسی مورد توجه اندیشمندان علوم شهری است .در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی از کیفیت زندگی ارایه شده است .در یک نگاه می توان کیفیت زندگی را، شرایط عینی مطلوب محیطی و ارزیابی مثبت فردی از این شرایط تعریف کرد .در عین حال، مقیاس مطالعه و روش مطالعه ی کیفیت زندگی نیز، پیرو قانون خاصی نیست. کیفیت زندگی شهریمعمولاازطریق شاخصهایذهنیحاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصها اندازه گیری میشود. هدف پژوهش حاضر، سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد رضایت شهروندان در بخش اشترینان می باشد .روش تحقیق روش×تحقیق×به×کار×رفته در این پژوهش براساس هدف توسعه ای-کاربردی و براساس ماهیت توصیفی-تحلیلی و براساس زمان مقطعی می باشد. روش تجزیه و تحلیل دادها بااستفاده از نرم افزار spss با برای این منظور با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز تعیین شده 350 پرسشنامه، تهیه تنظیم شده با استفاده از روشهای آزمون(رگرسیون،T تک نمونه، همبستگی پیرسون)، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق درمجموع حاکی از متوسط به پایین بودن میزان رضایتمندی شهروندان از شاخص های کیفیت زندگی در بخش اشترینان می باشد.

لینک کمکی