فایل ورد (word) نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصاد شهري (نمونه موردي : شهر خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصاد شهري (نمونه موردي : شهر خرم آباد) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصاد شهري (نمونه موردي : شهر خرم آباد) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصاد شهري (نمونه موردي : شهر خرم آباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصاد شهري (نمونه موردي : شهر خرم آباد) :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

شهر خرم آباد دارای اقتصادی در حال رشد میباشد که صنعت گردشگری بهترین گزینه جهت رشد و توسعه اقتصادی این شهر میباشد.ولی این شهر از نظر زیر ساختی در وضعیت نامطلوبی جهت جذب توریست بسر می برد و متاسفانه مدیران شهری به امر مهم توجهی ندارند . امروزه به گردشگری، به عنوان یک امر اقتصادی نگریسته می شود؛ لذا تعیین کار، فعالیت و هدف آن، امری حایز اهمیت قلمداد می شود؛ زیرا شهرها فضای تجلی قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بازوی محرک دولت ها محسوب می شوند .هدف از این تحقیق : ارتقا ء توسعه صنعت گردشگری در رونق اقتصاد شهری در شهر خرم آباد می باشد. روش×تحقیق×به× کار×رفته در این پژوهش براساس هدف توسعه ای-کاربردی و براساس ماهیت توصیفی-تحلیلی و براساس زمان مقطعی می باشد. روش تجزیه و تحلیل دادها بااستفاده از نرم افزار spss با حجم نمونه 375نفر انجام گرفته ،آزمون بکار برده جهت اثبات فرضیات (آزمون همبستگی پیرسون)و جهت تایید یایایی وروایی پرسش نامه از آزمون کرونباخ استفاده شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد : صنعت گردشگری یکی از مولفه های بسیار موثر در توسعه اقتصادی شهر خرم آباد میباشد و با سرمایه گذاری در این زمینه و با برنامهریزی هدفمند، منسجم و تقویت و بهبود جنبه های مثبت گردشگری و کاهش آثار منفی آن، توسعه اقتصادی این شهر را تضمین نمود.

لینک کمکی