فایل ورد (word) استفاده از روش برنامه ريزي بيان ژن در برآورد ضريب آبگذري سرريز مثلثي در پلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) استفاده از روش برنامه ريزي بيان ژن در برآورد ضريب آبگذري سرريز مثلثي در پلان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) استفاده از روش برنامه ريزي بيان ژن در برآورد ضريب آبگذري سرريز مثلثي در پلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) استفاده از روش برنامه ريزي بيان ژن در برآورد ضريب آبگذري سرريز مثلثي در پلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) استفاده از روش برنامه ريزي بيان ژن در برآورد ضريب آبگذري سرريز مثلثي در پلان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

برآورد صحیح ضریب دبی سرریز ها از جمله موارد مهم در مدیریت منابع آب می باشد و همچنین سبب افزایش اطمینان عبور سیلاب ازپشت سدها میشود. در این پژوهش, عملکرد روش برنامه ریزی بیان ژن، به عنوان روشی هوشمند و نوین، جهت برآورد ضریب آبگذری سرریز مثلثی در پلان، مورد بررسی قرار گرفتهاست. بهاین منظور، از داده هایی که از آزمایشهای انجام شده روی مدل فیزیکی سرریز مثلثی با 4 زاویه راس متفاوت و در سه شیب مختلف، که در آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برداشت شد، به عنوان ورودی های مدل استفاده گردید. مدل برنامهریزی بیان ژن، با 3 ژن و 30 کروموزوم اجرا شد. %80 داده ها برای آموزش و %20 برای آزمون مدل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد مدل مذکور با ضریب همبستگی 0/967 و جذر میانگین مربعات خطای 0/024 و متوسط خطای مطلق، در بخش آزمون، از توانایی قابل قبولی در برآورد ضریب آبگذری سرریز مثلثی در پلان، با استفاده از داده های هیدرولیکی برخوردار است.

لینک کمکی