فایل ورد (word) تسليم شدگي چشمه اتصال و رفتار غيرخطي قابهاي خمشي فولادي ويژه در اثر زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تسليم شدگي چشمه اتصال و رفتار غيرخطي قابهاي خمشي فولادي ويژه در اثر زلزله دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تسليم شدگي چشمه اتصال و رفتار غيرخطي قابهاي خمشي فولادي ويژه در اثر زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تسليم شدگي چشمه اتصال و رفتار غيرخطي قابهاي خمشي فولادي ويژه در اثر زلزله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تسليم شدگي چشمه اتصال و رفتار غيرخطي قابهاي خمشي فولادي ويژه در اثر زلزله :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از بخش های مهم اتصالات تیر به ستون در قابهای خمشی، ناحیه چشمه اتصال میباشد که سختی و مقاومت آن در رفتار و شکلپذیری قاب تاثیر بسزایی دارد. این موضوع ضرورت بررسی شکلپذیری، رفتار و عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه با منظور نمودن اثر چشمه اتصال در آنها، توسط روش نوین طراحی بر مبنای عملکرد (که بر پایه تحلیلهای غیرخطی استوار است) را مشخص میکند. در این پژوهش، هدف، بررسی تاثیر مدل سازی چشمه اتصال غیرخطی بر رفتار سازه میباشد. بر همین اساس یک ساختمان 10 طبقه فولادی با سیستم قاب خمشی با شکل پذیری ویژه که در هر جهت دارای 4 دهانه 4 متری میباشد، ابتدا با استفاده از نرم افزار Etabs و روش تحلیل استاتیکی معادل تحلیل و طراحی شده و مقاطع مناسب اعضای سازه بدست آورده شدند. پس از آن با انتقال مدل به نرم افزار Perform3D و انجام تحلیل تاریخچه زمانی در دو حالت با و بدون وجود چشمه اتصال تحت شتاب نگاشتهای دو ایستگاه از زلزله چی چی تایوان در دوحالت با و بدون پالس جهت دار، اثر چشمه اتصال در رفتار لرزه ای ساختمان بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سازی چشمه اتصال غیرخطی باعث کاهش جابجایی های سازه در جهتی که چشمه اتصال قرار داده است، میشود و از آنجا که در ساختمان های دارای سیستم قاب خمشی جابجاییها در طراحی اعضا دارای اهمیت بسیاری میباشند، لذا این کاهش جابجایی میتواند منجر به سبکتر شدن و اقتصادی تر شدن سازه شود.

لینک کمکی