فایل ورد (word) بررسي راهکارهاي آموزشي - ترويجي مديريت مصرف بهينه آب براي مقابله با خشکسالي دربين گندمکاران استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي راهکارهاي آموزشي - ترويجي مديريت مصرف بهينه آب براي مقابله با خشکسالي دربين گندمکاران استان ايلام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي راهکارهاي آموزشي - ترويجي مديريت مصرف بهينه آب براي مقابله با خشکسالي دربين گندمکاران استان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي راهکارهاي آموزشي - ترويجي مديريت مصرف بهينه آب براي مقابله با خشکسالي دربين گندمکاران استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي راهکارهاي آموزشي - ترويجي مديريت مصرف بهينه آب براي مقابله با خشکسالي دربين گندمکاران استان ايلام :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی راهکارهای اموزشی ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی دربین گندمکاران استان ایلام می باشد برمبنای طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف تحقیق تحقیق حاضر ازنوع کاربردی به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات ازنوع میدانی و ازنظر امکان کنترل متغیرها از نوع شبه تجربی و علی ارتباطی است جامعه آماری این تحقیق شامل گندمکاران استان ایلام درسال زراعی 90-89 بوده اند که تعداد آنها بالغ بر45 هزار نفر میب اشد حجم نمونه به تعداد 150نفر به کمک فرمول کوکران و با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته است ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه و به منظور بررسی سنجش پایایی پرسشنامه نیز آزمون مقدماتی ازطریق تکمیل 30پرسشنامه به عمل آمد و ضریب کرونباخ آلفا 83درصد محاسبه گردید تجزیه و تحلیل آماری ازطریق نرم افزار v15 SPSS صورت گرفت

لینک کمکی