فایل ورد (word) مطالعه فراواني تنوع اجتماعات ماکروبنتيک درخليج گرگان و سواحل جنوب شرقي درياي خزراستان گلستان - ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه فراواني تنوع اجتماعات ماکروبنتيک درخليج گرگان و سواحل جنوب شرقي درياي خزراستان گلستان - ايران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه فراواني تنوع اجتماعات ماکروبنتيک درخليج گرگان و سواحل جنوب شرقي درياي خزراستان گلستان - ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه فراواني تنوع اجتماعات ماکروبنتيک درخليج گرگان و سواحل جنوب شرقي درياي خزراستان گلستان - ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه فراواني تنوع اجتماعات ماکروبنتيک درخليج گرگان و سواحل جنوب شرقي درياي خزراستان گلستان - ايران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مطالعه موجودات کفزی میتواند درمدیریت اکوسیستم های آبی ازاهمیت ویژه ای برخوردار باشد دراین تحقیق اجتماعات ماکروبنتیک و ساختارجمعیتی آنهادر5ایستگاه خلیج گرگان به وسعت 400 کیلومترمربع و 3ایستگاه درسواحل شرقی دریای خزر استان گلستان بصورت فصلی درسال 89 مورد بررسی قرارگرفت نمونه برداری ازبستربوسیله دستگاه نمونه بردار گراب Van veen Grab با سطح مقطع 225 سانتیمتر مربع با سه تکرار صورت گرفت نمونه های جمع آوری شده با فرمالین 4درصد تثبیت و درازمایشگاه جداسازی و شمارش شدند. درمجموع18 خانواده از4رده موجودات ماکروبنتوز جداسازی و شناسایی گردیدند. بیشترین فراوانی مربوط به گونه Stylodrilus cernosvitoviv ازرده Annelida با فراوانی 17.14 درصد نسبت به کل میانگین سالیانه جمعیت ماکروبنتوز ها بودند و سایر گونه ها از رده فوق با فراوانی 65.55 درصد رده Arthropoda با فراوانی 16.87 رده Mollusca با فراوانی 15.93 درصد و درنهایت رده Platyhelminthes بافراوانی 1.65درصد بودند.

لینک کمکی