فایل ورد (word) تاثيرواريته هاي مختلف گندم برفعاليت آنزيم آلفا - آميلاز روده مياني بيدمديترانه اي آردAnagasta kuehniella Lep.,Pyralidae و باروري آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثيرواريته هاي مختلف گندم برفعاليت آنزيم آلفا - آميلاز روده مياني بيدمديترانه اي آردAnagasta kuehniella Lep.,Pyralidae و باروري آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثيرواريته هاي مختلف گندم برفعاليت آنزيم آلفا - آميلاز روده مياني بيدمديترانه اي آردAnagasta kuehniella Lep.,Pyralidae و باروري آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثيرواريته هاي مختلف گندم برفعاليت آنزيم آلفا - آميلاز روده مياني بيدمديترانه اي آردAnagasta kuehniella Lep.,Pyralidae و باروري آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثيرواريته هاي مختلف گندم برفعاليت آنزيم آلفا - آميلاز روده مياني بيدمديترانه اي آردAnagasta kuehniella Lep.,Pyralidae و باروري آن :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درای مطالعه میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و باروری بید آرد تحت تاثیر آرد تهیه شده از ده رقم گندم برررسی شد میزان باروری درارقام مختلف تفاوت معنی دار داشت فعالیت آنزیمآلفا - آمیلاز روده میانی لاروهای سن پنجم درارقام مختلف گندم و نیز مهارکنندگی عصاره رقم های مختلف روی آنزیم آمیلاز درنروماده تفاوت معنی دار نشان داد یک رابطه منفی بین فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و مقدار پروتئین رقم های مختلف گندم درنروماده مشاهده شد براساس نتایج هیچ همبستگی بین میزان مهار آنزیم آلفا - آمیلاز جنس ماده و میانگین بارروری در رقم های مختلف گندم وجود نداشت

لینک کمکی