فایل ورد (word) ارزيابي توانايي سيستم استنتاج عصبي - فازي تطبيق پذيرANFIS درپيش بيني ميزان توليد پسماند شهري و روستايي استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي توانايي سيستم استنتاج عصبي - فازي تطبيق پذيرANFIS درپيش بيني ميزان توليد پسماند شهري و روستايي استان فارس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي توانايي سيستم استنتاج عصبي - فازي تطبيق پذيرANFIS درپيش بيني ميزان توليد پسماند شهري و روستايي استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي توانايي سيستم استنتاج عصبي - فازي تطبيق پذيرANFIS درپيش بيني ميزان توليد پسماند شهري و روستايي استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي توانايي سيستم استنتاج عصبي - فازي تطبيق پذيرANFIS درپيش بيني ميزان توليد پسماند شهري و روستايي استان فارس :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي ايران و راهکارهاي بهبود آن

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

نبود سیستم مدیریتپسماند کارامد رشد سریع جمعیت و به تبع آن افزایش روزافزون پسماندها سبب شده است که پسماندهای جامد امروزه به یکی ازمهمترین معضلات زیست محیطی تبدیل شود یکی ازپارامترهای تاثیر گذار دربرنامه ریزی طراحی و اجرای سیستم های مدیریت پسماند اگاهی ازکمیت پسماند تولیدی می باشد امروزه بکارگیری سیستم های فازی درپیش بینی موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است بنباد منطق فازی برشالوده نظریه مجموعه های فازی استوار است و عضویت درجه بندی شده را مطرح می کند روش شبکه های عصبی فازی دراین میان با اتکا به ترکیب قدرت یادیگری شبکه های عصبی و عملکرد منطقی سیستمهای فازی تبدیل به ابزار بسیار قدرتمندی شده است که هم اکنوندرکاربردهای گوناگونی مورد استفاده مختلفی دارد درشرایط کنونی امکان اندازه گیری مستمر میزان پسماند تولیدی دربیشتر مناطق شهری و روستایی به دلیل نبود امکانات وهزینه های ناشی ازآن میسر نمی باشد برای رفع این مشکل ازداده های مربوط به مناطق شهری و روستایی استان فارس درسال 89 استفاده شد با توجه به اینکه عواملی مثل جمعیت ارتفاع ازسطح دریا و تناوب جمع آوری پسماند پارامترهایی هستند که دربرارود سرانه پسماند تاثیر گذار هستند بدین جهت امار جمعیت تناوب جمع اوری و اطلاعات جغرافیایی شهرها و روستاهای استان فارس درسال 89 جمع اوری و بهعنوان ورودی مورد استفاده قرارگرفت و توانایی سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS و روش رگرسیون چندمتغیره خطی MLR درپیش بینی پسماند این مناطق بررسی و مقایسه شد.

لینک کمکی