فایل ورد (word) استفاده ازمدلسازي عامل - پايه دربررسي همکاري کشاورزان با برنامه مديريت خشکسالي حوضه آبريز درياچه اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) استفاده ازمدلسازي عامل - پايه دربررسي همکاري کشاورزان با برنامه مديريت خشکسالي حوضه آبريز درياچه اروميه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) استفاده ازمدلسازي عامل - پايه دربررسي همکاري کشاورزان با برنامه مديريت خشکسالي حوضه آبريز درياچه اروميه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) استفاده ازمدلسازي عامل - پايه دربررسي همکاري کشاورزان با برنامه مديريت خشکسالي حوضه آبريز درياچه اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) استفاده ازمدلسازي عامل - پايه دربررسي همکاري کشاورزان با برنامه مديريت خشکسالي حوضه آبريز درياچه اروميه :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي ايران و راهکارهاي بهبود آن

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درتحقیق حاضرباتوسعه یک مدل عامل - پایه سعی شده است تعاملات مسائل اجتماعی مدیریت خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه با مدیریت تخصیص بهینه آب بررسی شود ازانجای یکه کاهش مصرف آب درسطوح مختلف خشکسالی د ربخش کشاورزی با مخالفت کشاورزان مواجه می شود لذا ساختارهایی نظیر بیمه خشکسالی و سیستم پرداخته خسارت به کشاورزان م یتواند عامل انگیزه ای برای کاهش سطح زیرکشت یا تغییر الگوی کشت باشد اما اینکه کشاورزان چه رفتارهایی ازخود نشان خواهند دا د بستگی به قوانین رفتاری آنها نوع ارتباط آنها با هم و تاثیر پذیری ازیکدیگرمیزان اعتماد آ«ها به مدیریت حوضه و اطمینان ازمکانیزم پرداخت خشکسالی و ... دارد برای بررسی این فاکتورها یک مدل عامل پایه درنرم افزار نتلوگو توسعه داده شد و تاثیر استخاذ سه سناریوی عدم پرداخت خسارت پرداخت خسارت به صورت غیرکامل و پرداخت کامل خسارت خشکسالی بروی کاهش یا افزیاش سطح دریاچه بررسی شد.

لینک کمکی