فایل ورد (word) نمودآموزه هاي ديني - اخلاقي درمعماري خانه هاي سنتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نمودآموزه هاي ديني - اخلاقي درمعماري خانه هاي سنتي ايران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نمودآموزه هاي ديني - اخلاقي درمعماري خانه هاي سنتي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نمودآموزه هاي ديني - اخلاقي درمعماري خانه هاي سنتي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نمودآموزه هاي ديني - اخلاقي درمعماري خانه هاي سنتي ايران :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درمطالعه معماری ایرانی و استخراج مفاهیم مبانی و ویژگیهای آن کاملا روشن است که مفاهیم و آموزه های اخلاقی نقش بسزایی درشکل گیری معماری خانه های سنتی ایران داشته است هدف ازانجام این پژوهش بازخوانی مفاهیم اخلاقی درشکل گیری معماری خانه های سنتی ایرانی است سعی میشود مبانی اخلاقی خانه و مصداق کالبدی آن شناسایی شود تحقیق حاضر ازدو بخش تحقیق و بررسی مطالعات تئوریک ازمفاهیم اخلاقی و نیز مطالعه عینی بناهای معماری سنتی ایرانی تشکیل شده است روش تحقیق برای بخش اول به شیوه توصیفی و برای بخش دوم تحلیلی بود هاست جامعه اماری پژوهش شامل 10بنای سنتی شاخص ایرانی میباشد نتایج حاصل ازپژوهش نشان میدهد که معیارهای طراحی برخاسته ازمفاهیم اخلاقی درشکل گیری معماری خانه های سنتی ایران شامل تقدم فرم درون گرا مرکزگرایی، وحدت، محرمیت سلسله مراتب فضایی جهت گیری به سوی قبله اعتدال تعادل، میانه روی، انسان گرایی، تناسبات و مقیاس انسانی، توجه به اقلیم و انعطاف پذیری فضا بدورازاسراف و تبذیر بود هاست ازیافته های حاصل ازپژوهش میتوان درطراحی معماری خانه و خلق فضا با تکیه برمفاهیم اخلافی درشکل گیری معماری خانه های سنتی ایرانی دردوره معاصر بهره جست

لینک کمکی