فایل ورد (word) اثربخشي روش هاي مشاوره فردي و گروهي (با تاکيد بر روش عقلاني - عاطفي) در کاهش باورهاي غير منطقي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثربخشي روش هاي مشاوره فردي و گروهي (با تاکيد بر روش عقلاني - عاطفي) در کاهش باورهاي غير منطقي دانش آموزان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثربخشي روش هاي مشاوره فردي و گروهي (با تاکيد بر روش عقلاني - عاطفي) در کاهش باورهاي غير منطقي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثربخشي روش هاي مشاوره فردي و گروهي (با تاکيد بر روش عقلاني - عاطفي) در کاهش باورهاي غير منطقي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثربخشي روش هاي مشاوره فردي و گروهي (با تاکيد بر روش عقلاني - عاطفي) در کاهش باورهاي غير منطقي دانش آموزان :
نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مشاوره

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش، بررسی اثربخشی روش های مشاوره فردی و گروهی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان پسر شهرستان برخوار بود. بنابراین با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر برخوار بودند که در سال تحصیلی 90-89 در مقطع متوسطه منطقه برخوار مشغول به تحصیل بودند؛ نمونه مورد نظر در این پژوهش نود نفر (شصت نفر گروه آزمایش و سی نفر گروه کنترل) بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه انتخاب و در سه گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. به همه آنها آزمون باورهای غیر منطقی جونز داده شد جلسات مشاوره فردی برای هر آزمودنی ،ده جلسه بود که در هر جلسه یک باور غیر منطقی مورد بحث ودرمان قرارگرفت.که مجموعآبرای گروه مشاوره فردی 300 جلسه یک ساعته اجرا شد. جلسات مشاوره گروهی ،ده جلسه بودکه مانند مشاوره فردی ،هر هفته دو جلسه تشکیل می شد.پیش از مشاوره های درمانی ،باورهای غیر منطقی محقق با شرکت در جلسات مشاوره فردی به حد منطقی کاهش داده شد ومتخصصان رشته مشاوره (روش های مشاوره ای فردی وگروهی )پژوهشگر را مورد مشاهده قرار داده وپس از تایید توانایی محقق در کاربرد روش عقلانی – عاطفی،اجازه آغاز جلسات مشاوره درمانی را به وی دادند. از آزمون باور های غیر منطقی جونز به عنوان ابزار تحق ی ق استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که هر دو روش مشاوره فردی و گروهی در کاهش 10 باور غیر منطق ی اثر قابل توجهی دارد (0/01>p). همچنین روش مشاوره فردی برای کاهش باورهای غیرمنطقی شماره های 2 (انتظارات بیش از حد خود)، 3(سرزنش کردن خود)، 4(واکنش با درماندگی به ناکامی )، 10 (کمال گرایی)موثرتر از روش مشاوره گروهی بوده است. (0/05>p).

لینک کمکی